Meer dan 350.000 orders verwerkt • Ruim 100.000 klanten • 30 dagen niet tevreden, geld terug garantie

Achteraf Betalen

Hoe werkt achteraf betalen?

Bij 'Achteraf betalen' kun je als Consument eerst zien wat je besteld hebt en dan de factuur betalen. Als je kiest voor achteraf betalen ga je akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Je aanvraag wordt conform de bepalingen van de algemene voorwaarden ter beoordeling doorgezonden naar Focum Commerce B.V. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, kun je achteraf betalen op rekening. Je ontvangt dan van ons de bestelling en een factuur. Deze factuur moet je op tijd, binnen 14 dagen na factuurdatum, betalen.

De afhandeling van je betaling wordt door Max ICT B.V. uitbesteed aan Buckaroo. Op onze factuur staat aangegeven hoe je na ontvangst van de goederen de factuur dient te betalen. Voor jouw gemak ontvang je van ons ook een e-mail met een betaallink waarmee je de factuur kunt betalen.

Voor het gebruikmaken van de betaalwijze 'Achteraf betalen' rekenen we 3,5 % kosten over het totale orderbedrag inclusief BTW. Het maximale orderbedrag inclusief verzendkosten en betaalkosten bedraagt € 500,-  inclusief BTW.

Zodra je hebt gekozen voor betaling achteraf, ontvang je direct antwoord of je verzoek akkoord is. Max ICT heeft geen invloed op deze uitslag en is hierin afhankelijk van Focum Commerce BV. Je kunt te allen tijde een andere betaalwijze selecteren, zolang je order nog niet definitief is afgerond.

Bij te late betaling ontstaan extra kosten die voor jouw rekening komen. We adviseren je daarom dringend deze betaalmethode alleen te gebruiken als je de betaling van je factuur binnen 14 dagen kunt voldoen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om achteraf betalen te gebruiken?

 1. Je bent als consument woonachtig in Nederland en wenst je bestelling in NL op je eigen woonadres te ontvangen.
 2. Je bent 18 jaar of ouder en bestelt zelf. Het is niet toegestaan iemand anders namens jou te laten bestellen.
 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt je bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of we je aanvraag voor achteraf betaling accepteren. Is dit niet het geval, dan vragen we je om de bestelling via een andere betaaloptie te voldoen, bijvoorbeeld via creditcard, Paypal of iDEAL.
 4. Je verklaart dat alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag voor achterafbetaling correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming je gegevens te verwerken en online te laten toetsen bij Focum Commerce B.V., zodat wij je direct kunnen laten weten of je aanvraag is geaccepteerd;
 5. Je bent verplicht om ons op de hoogte te stellen van iedere adres- en/ of e-mailadres wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van je hebben ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/ of e-mailadreswijziging blijf je gehouden openstaande saldi te voldoen. Adres- en/ of e-mailadres wijzigingen kunnen via de website via Mijn Max na login worden gewijzigd.
 6. Je verklaart dat je geen surseance van betaling hebt aangevraagd of in schuldsanering/ bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) verkeert, niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

 

Wijze van betalen:

 1. Max ICT BV heeft de afhandeling van je betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien je aanvraag is geaccepteerd, ontvang je namens of in opdracht van Max ICT BV naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een e-mail met betaallink. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaallink staat aangegeven hoe je de factuur dient te betalen.
 2. Je erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van jou aan Max ICT BV en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/ of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Max ICT BV, hetgeen ook als zodanig door jou als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/ of handeling van danwel namens Max ICT BV wordt erkend.
 3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe je (na ontvangst van de goederen en/ of diensten) de factuur dient te betalen. Voor jouw gemak ontvang je van Buckaroo ook een e-mail met betaallink, waarmee je de factuur kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de e-mail met betaallink. Daarmee voorkom je incassokosten die aan je in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 4. Voor het ontvangen van de e-mail met betaallink is het belangrijk dat je een correct e-mailadres opgeeft. Indien je geen correct e-mailadres opgeeft, ontvang je geen betaalinformatie via de e-mail met betaallink. Je dient het opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met betaallink van Buckaroo.

 

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

 1. Het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
 2. Indien je niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag hebt betaald, ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben we het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dien je het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door jouw opgegeven en het door jou op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Je ontvangt hiervoor een e-mail met betaallink. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat je verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 5. Indien je ondanks sommatie en/ of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan dragen wij, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na factuurdatum, de gehele vordering jegens jou (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. ben je naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met je opnemen om af te spreken hoe je kunt betalen en ben en blijf je  gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 7. Na overdracht van de vordering ben je verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailadres wijziging gedurende de periode dat je verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van je hebben ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijf je gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres- en/ of e-mailadres wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kun je vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 8. Indien je niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van jou voor achteraf betalen.

 

Privacy Statement van Focum Commerce en Focum Solutions B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door jou ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met jou opgenomen in de database van Focum Commerce en Focum Solutions B.V. Focum Commerce en Focum Solutions B.V.  kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van jouw aanvraag voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Focum Commerce, Focum Solutions B.V. en met Focum Commerce en/ of Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Desgewenst ontvang je schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom Focum Commerce B.V. je verzoek heeft geweigerd.

Zie ook onze: Adviseurs en de Koopjescorner

Vragen? Wij helpen je graag!

  Nieuws

Ben jij de winnaar van het €20,- euro shoptegoed? Ga naar onze actiepagina!

29-05-2018 Medio April vroegen we je om feedback over onze nieuwe website, en dit hebben we geweten! De mailtjes bleven maar binnenstromen met de ene tip nog beter dan de andere. Het mocht duidelijk zijn; er was

Interview Regio Business - Hoe Max ICT werkt aan een betere koopervaring

20-04-2018 Recentelijk werd onze Big Boss Jeroen van Daalen geïnterviewd door Regio Business. Hij vertelde over de huidige situatie van Max ICT, over hoe je lekker nuchter op z’n Tilburgs zaken doet en de to

Betalen met iDEAL vanaf 1 april 2018 gratis!

30-03-2018 Sinds iDEAL in 2005 werd geïntroduceerd zijn er meer dan 1 miljard betalingen met iDEAL gedaan bij meer dan 100.000 webshops en andere organisaties. Bovendien betaalde 60% van de consumenten zijn
  Twitter
21-06-2018 Waar moet je nu op letten als je een nieuwe monitor koopt? Lees onze guides voor het verschil tussen 4K en Full HD,… https://t.co/r2miyig7i1
19-06-2018 Hallo ambitieuze IT'er met leidinggevende skills, bij ons krijg je gratis koffie! ☕ Bekijk onze vacature en sollic… https://t.co/GDTXtXsYQm
15-06-2018 Het voordeel van een assemblage systeem is dat jij bepaalt wat er in je computer zit én bij ons krijg je sowieso 3… https://t.co/9bbBpTSDI1
12-06-2018 ⚠ Wij zoeken MET SPOED een Customer Service Kanjer. Ben je hulpvaardig, gestructureerd, krijg je energie van uitdag… https://t.co/9TFEryZ5sL
  Max's vrienden op Facebook

Hoi, wij zijn Max ICT. Wie ben jij?

Wij maken gebruik van cookies, want hiermee leren we je steeds een beetje beter kennen. We willen graag weten hoe jij het fijnst winkelt, wat je interesses zijn en wat nu echt belangrijk is voor jou.

Waarom? Zodat wij kunnen bouwen aan een fijnere webwinkel waarin jij snel vindt wat je zoekt, met alleen aanbiedingen waar jij echt iets aan hebt.

Zie jij deze voordelen wel zitten? Geef ons toestemming voor het gebruik van deze cookies. Help ons, zodat we jou beter kunnen helpen. Lees meer informatie »